Kommagetallen

Wat hebben we lang op de kommagetallen gewacht.  Als echte professors toveren wij met deze kommagetallen.  Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.  Hier kan je nog even oefenen...

* Kommagetallen optellen: reeks 1 - reeks 2 

* Kommagetallen aftrekken: reeks 1 - reeks 2 

* Een mengeling van + en -: reeks 1 

 

* Kommagetallen vermenigvuldigen: reeks 1 - reeks 2 - reeks 3 

* Kommagetallen delen: reeks 1 - reeks 2 - reeks 3 

* Een mengeling van x en : :reeks 1 

 

* Een mixje van alles: +, -, x en :!!!! reeks 1 - reeks 2 - reeks 3 - reeks 4 

 

Tafels oefenen

Reeds in het tweede leerjaar leerden wij de tafels van vermenigvuldiging en deling aan.  Ook in het vierde leerjaar moeten wij die nog vlot kennen.  Als je volgende links volgt, kom je op verschillende sites waar je die tafels kan oefenen. 

* Tafels oefenen

* Zouaafsoft

* Rekentaal

* Kinderpleinen (tafels online leren)

 

Cijferen

Het was me snel duidelijk dat de jongens en meisjes van 4b heel graag cijferen.  Volgende oefeningen is dan zeker iets voor hen.

Reeks 1

cijferen 1                                    cijferen 2                               cijferen 3

cijferen 4                                    cijferen 5                                cijferen 6

 

Reeks 2

cijferen 7                                    cijferen 8                               cijferen 9